TOP
Home
Site Map
Mobile
Learning Dutch?
Now is The Time
Program 3
Pronunciation
Listening
Hear Names
Words Phrases Grammar Facebook
my site

Dutch Verbs - Smartphone Pages

Alphabetic List of Verbs with Conjugation and Sample Sentences below

Introducing the Dutch Verb (Start Here)
    (Het) werkwoord click to hear - Introductie (hier beginnen)

The Verb Stem
    De basisvormen van de werkwoorden

The Simple Present Tense
    (De) onvoltooid tegenwoordige tijd click to hear 2

The Simple Past Tense
    (De) onvoltooid verleden tijd click to hear 2

The Perfect Tenses
    (De) voltooide tijd click to hear 2 3
    (De) voltooid tegenwoordige tijd click to hear 2
    (De) voltooid verleden tijd click to hear 2

Strong Verbs in Dutch
Alphabetic List
The Changes of Strong Verbs
- Patterns
    (De) sterke werkwoorden click to hear 2

The Future Tense
    De toekomende tijd click to hear 2

The Passive Voice
    (De) lijdende vorm click to hear

A Dutch Continuous/Progressive
    (De) duurvorm click to hear 2

Reflexive Verbs
    Wederkerende werkwoorden click to hear 2 3

Verbs Combined and 'Te'
    Het combineren van werkwoorden en 'te'
- short version

Verb Irregularities Refresher
    Onregelmatige werkwoorden in de herhaling

Splitting Verbs
    Splitsende werkwoorden

Get to Know the Common Dutch Verbs
    De alledaagse werkwoorden

Dutch Verbs Fully Conjugated, with Sample Lines

Dutch English
Blijven

Breken

Brengen

Denken

Doen

Drinken

Eten

Gaan

Geven

Halen

Hebben

Hopen

Horen

Houden
Houden van

Kennen

Kijken

Komen

Kopen

Krijgen

Kunnen

Laten

Leiden

Leren

Lezen

Liggen

Lijden

Lopen

Maken

Moeten

Mogen

Nemen

Praten

Rijden

Schrijven

Spreken

Snijden/
Knippen

Staan

Vallen

Vinden

Vragen

Weten

Willen

Worden

Zeggen

Zetten

Zien

Zijn

Zitten

Zoeken

Zullen

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

to Ask

to Be

to Be (passive voice)

to Bring

to Buy

'Can'

to Come

to Crack, Break

to Cut

to Do

to Drink

to Drive

to Eat

to Fall

to Find

to Get, Be Given, Receive

to Get, Collect, Receive

to Give

to Go

to Have

to Hear

to Hold, to Keep

to Hope

to Know

to Lead

to Learn

to Let, Allow

to Lie (down)

to Look

to Love, to Like

to Make

'May'

'Must, Should, Have to'

to Put, Set, Place

to Read

to Ride

to Say

to Search, Look For

to See

Shall/Will

to Sit

to Speak

to Stand

to Stay, Remain

to Suffer

to Take

to Talk, Chat

to Teach

to Think

to Walk

to Want, Wish, Desire

to Write

See also:
Fietsen - to Ride a Bicycle
Bidden - to Pray
Optillen - to Lift, Lift up
Duwen en trekken - to Push and to Pull
Slapen - to Sleep
Helpen - to Help
Lachen en wachten
  - to Laugh and to Wait
find a few more verbs - 2

More Good Dutch Smartphone Pages

email - Copyright © Marco Schuffelen 2015-2021.
All rights reserved. This material may not
be published, broadcast, rewritten,
redistributed, or hotlinked to.
Gij zult niet stelen click to hear 'Thou shalt not steal'