[The Face of Dutch]
Search my site:

The Long and Short of Dutch Vowels

Exercise in Dutch Spelling and Pronunciation - or - Accidental Poetry

Dutch Sounds
[the old-style image used in the schools
 with pictures of what the words mean] aap noot Mies Wim zus Jet - 2
Teun vuur Gijs lam Kees bok
weide Does hok duif schapen - 2

aap noot mies wim zus Jet
Teun vuur Gijs lam Kees bok
weide does hok duif schapen
hear

Rules Explained: 1 - 2 - Dutch Pronunciation Reference

Now Pronounce correctly:

bal baal ballen balen
hal haal hallen halen
man maan mannen manen
hear

lag lach laag lagen lachen
wat wad watten wadden waden
graf graaf graven
hear

pen peen pennen penen
bek beek bekken beken
den Deen dennen Denen
hear

vel veel vellen velen
bed beet bedden beden beten
les lees lessen lezen
hear

ven veen vennen wenen
met meet meten metten Meden
hel heel helle helen
hear

te de het wel thee twee
we wee weeën wennen
gen geen genen gene gène
hear

bit biet lip liep rib riep
wil wiel willen wielen
tin tien tinnen tienen
situatie simulatie sirene
hear

ton toon tonnen tonen
rok rook rokken roken
kok kook koks koken
hear

knop knoop knoppen knopen
bos boos bossen boze
stok stook stokken stoken
hear

bus buur bussen buren kubus
stuk stuur stukken sturen
knus kuur knusse kuren ruw ruwe
hear

aai aaien kraaide fraai
au pauw lauw rauw
flauw snauw blauw
zout goud hout
boud bouw mouw touw
hear

deun dreunen steunde Teun
nieuw vernieuwen hieuw
eeuw leeuw geeuw geeuwen
hear

muiltje luiden guitig buidel
huis huizen huisden wambuis
huilen huilden pluis pluizen
hear

doe boer sloep woest hoest
hoed hoedt hoeden hoedden
vloer doelgroep wroeten
hear

wei wij leiden leidden lijden
peil pijl bereiden berijden heilig
slijten meiden mijden heiïg
hear

groot grot groet
pool pol poel
rood rot roet
los loos Loes
ros roos roes
lof loof loef
hear

kat kater markt wrak wraken
hard hart harde harten slank
hap heb happen hebben haperen
hear

deken deksel vlerken
veeteelt wetenschap herbergier
gruwelijk mitrailleur repeteergeweer
hear

beton houweel flauwekul
slurpen gorgelen borgtocht
hear


varens varkens kachel brand strand
kabel kabaal kabeljauw lawaai
luiaard aarzelend wartaal
hear

herverdelen beletten verteren
verwachten slachtten grootgebracht
sjacheraar sjouwer schaapscheerder
hear

overwegwachter weerbarstig uitgebreid
spoorwegovergang terugtraprem brandweerman
lichaamsdelen sidderaal meeëter
hear

achterhaald voorgeschiedenis onbewoonbaar
noodstop borst strop bronstijd fiets
vriendschap liederen brood blaten
hear

luid buit koud bout sintel
billijk olijk onooglijk siroop
bouwen brouwen wenkbrauw kabouter
hear

melig kwaadaardig ongelooflijk
monoloog onooglijk roodborstje
misschien schietschijf waterrat
hear

hoeveelheid wetenschap arbeidsongeschikt
agrariër spectrum syllabus
oefenen oefening exerceren
hear

vervuilen verruilen grote grootte
knelpunt knieschijf heikneuter
viertal tweetalig raadszaak rechtbank
hear

cirkel concurrent citadel competent
citaat constant recensent correspondent
kanaalweg viersprong balzaal
hear

zangeres danseres schoonheid
diktator uitvouwblad klimaat
lijsterbes antiek weelderig
hear

gymnastiek liefhebber smachtend verlangen
maanman tulband vetrand handbal
woordenschat gezellig Nederland
hear

vijandelijk slijk walm zalm
koninklijk koninkrijk
beschermer weerbaarheid
hear

deuvels duivels kreupel kruipen
hardstikke verschrikkelijk
schimpscheuten
hear

knorrig nauwelijks tragisch
zucht eenvoudig lamlendig
gewraakte gecompliceerde vernietiging
hear

gekkigheid kattekwaad
wijwater voortvarend
weerwraak grootgrutter
goedgelovig worstebroodje
hear

schamper schraalhans
scheef schreef schuin
scheurbuik schaterlach
schrijnwerker schijnwerper
hear

schichtig schuiftrompet
vaderland waterland
polder bloembollen
hear

bejaarde beiaardier
eieren geijzelde reuzel
ertsgebergte toeeigenen
hear

duw ruw sluw
slurf durf murw
verwarmen verwateren
hear

spraakwaterval watergruwel traagheid
hear

maaltijd malheid
heilzaam rijnaak
hear

veelheid felheid
strijdkreet bedtijd
hear
meereizen verrijzen
vrijheid blijheid gelijkheid
hear

burengerucht huurovereenkomst
waandenkbeeld stijlgevoeligheid
hear
biggen dwangbuis
spierpijn bazin
aalmoes pluimpje
hear

terbeschikkingsstelling
vruchtgebruik
spruitjesgeur
hear
krakkemikkig vrachtschip
krankzinnig vraatzucht
wichelroede
hear

gezichtsbedrog wachtgeld
boomstronk weergaloos
hear
bruidssuiker uilskuiken
luilak luiaard luieren
hear

hoogmoed moedeloos
boerenkool kolenboer
stoelpoot vloerbrood
hear

bloedrood goedkoop
doelloos roekeloos
stoelpoot hoedendoos
hear

vitaal virus spiraal triviaal
kist tik ridder vink pit
hear

verschrompeld geschrokken
verscholen geschoten
hear


zwoel sensueel verlangen
hear - 2

verleidelijk verleiding
hear

flauw gauw zou
hear

flauwte zoute gouden
hear

vriendschap schaapachtig
standpunt
hear

angst engst hengst langst
hear - 2

Another Pronunciation Exercise - Listening Exercise

Dutch Pronunciation Reference Page - Dutch Vowel Sounds Compared - Dutch Consonants Review

1. vowels - 2 - klinkers click to hear
a, e, i, o, u

2. diphthongs - tweeklanken click to hear
au, ei, eu, ij, oe, ou, ui

3. long and short vowels - 2
a/aa - e/ee - i/ie - o/oo - u/uu

4. 'voiceless E' - 2
click to hear 'schwa'

5. consonants - 2 - medeklinkers click to hear
b c d f g h j k l m n p q r s t v w x z

6. exceptions and irregularities - 2

Everyday Dutch Words Basic vocabulary for conversation and reading
Useful Words and Phrases for Travelers
NEW Learning Dutch? (Lessons - Suggested Method)
Hear Longer Dutch Texts: Poems and a Song - Short Stories

More Dutch pronounced
17th Century Sailors and Ships - Vermeer's World - Rembrandt - Old New York

email - copyright © 1999-2006 Marco Schuffelen All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.
Don't be a dief (thief) - dievegge (female thief) - diefstal (theft) - stelen (to steal) - heler (dealer in stolen goods) - hear Dutch - 2