Koehp Statue in Heerlen, The Netherlands
- Standbeeld van Koehp in Heerlen
(picture by Rosemarie Smeets)
larger image - grotere foto (ca 80K)

... in Limburg dialect --- in 't Limburgs ...

Der Koehp va Hehle In De Sjlag va Waterloo


Ee Hehlisj Vertelsel durch M.J.H. Kessels

An old man from the southern tip of Holland recounts his joining Napoleon's forces and fighting in the Battle of Waterloo (1815.)
Een oude man uit Limburg vertelt over de Slag van Waterloo, waarin hij aan de kant van Napoleon vocht.

Read 'u' for 'oe' and 'sch' for 'sj', and it looks almost like German.

... Heh sjprook Ingelsj of zoeh ee sooht va Welsj, wat gee minsj versjteeht ...

... Ich zaan teghe der Bamberg: "Dat is de iesjte kiehr dat ich mit die winkhong te doe krieg, maar ze zolle huj der Koehp liere kinnen, deh zal hun Hehlisj liere." 't Woaht is koom oet ginne monk, of de Inglender werpe zich teghe os aah. ...

Sprechen Sie Deutsch?

Wenn Sie für 'oe' Ihre 'u' lesen, und für 'sj' Ihre 'sch', dann soll es ziemlich klar sein daß diesen Dialekt nicht weit vom Deutsch ist.

Ich zaan: "De letste motte ooch nog draa."
I said: "We still got to finish off the last ones."

Transliteration & Notes --- Spelling & Aantekeningen

Der Koehp va Hehle In De Sjlag va Waterloo

Ee Hehlisj Vertelsel durch M.J.H. Kessels

Pictures (with caption) only - 600K - Alleen de plaatjes (met onderschrift)

Woodcuts one-by-one - 85K - De houtsneden één voor één

Fragments with German, Dutch and English translation

A few lines in modern standard spelling - Een paar regels in moderne spelling

For Slow Connections --- Voor Langzame Verbindingen:

Text without pictures - 72K - De tekst zonder de plaatjes

The first pages - 15K - De eerste bladzijden

Heh trok de mutsj aaf en holde tussje get loemele, --- die ziehker vuur sjnoefplak most deene, -- ee sjtumpke eehde piep oeht en begos te sjtoppe, terwiel mieh toebak oppen eeht veel es in de piep ging.
Endlich is heh vehdig. Ich houw al ee sjweegelke gereed en doh sjwaamt heh of went ze in Bensrao sjinke an 't reuke woare. Dat rooke sjeen 'm goot te bevalle en heh sjmakde mit der monk wie ing sjmik mit ing neuj klasjoer. Oeht genne monk kos 'm der sjtomp neet valle, want heh houw inne knoh sjtopgare um der kotte sjtil gedrieht zoeh dik wiej inne hoesappel.
Ich zaan: "Koehp, vuur das de begins te vertelle, loate ver iesj ee glehske beer drinke," want ganz kot bej woar de herberg van de vrouw Sjtiefs. "Nee," zeeht heh, "Da liehver ee drupke." Ich ging zelf 't drupke hohle --- inne groehte wachtmeester. --- De ouw sjwaat dronk mit zoeh inne sjmaak, dat 't goot deed 't aa te zieh en mit ing sjtum wie inne lampesche haan deh heesj woar, begos heh: Loester dan --- ich herinner mich dat allemoal nog zoe goot es der daag va huj, 't sjteet noch zoe kloar vuur mie versjtank wie ing sjteenoleslamp vuur ing vinster.


Mit der sabel in de hank leep heh
te voot vuur os, um, wie der
minste soldaat mit aa te valle
- en vier sjtormde vuuroeht.
He [Marshall Ney] led the attack,
sable in hand, on foot
like a common soldier, and
we rushed forward.

A Dutch Koehp site

Links to other Limburg Dialect sites -
- Doorverbinding naar meer Limburgs:

Frits Criens Haelens

Annie van Gansewinkel Weerts

Limburghuis

Veldeke

Uitgeverij TIC


Marco Schuffelen home - email