Notes to 'Der Koehp va Hehle'

Notes to The Text

Opmerkingen

The transliteration is to Dutch. Mainly, this means that 'oe' is pronounced like English 'oo' or German 'u', and 'sj' as German 'sch.'
Dutch pronunciation: short treatment ... long treatment.
Het is gespeld als Nederlands; 'sj' als in de Nederlandse sjouwer of 't Duitse 'schön' of 'frisch'
Copying the text I note inconsistencies, but my command of the dialect is not such that I am able to recognize all of these for typos and that I could render a uniform text. De tekst van het boek is nogal onregelmatig gespeld (ginneraal/ginneraahl/genneraal/generaal); ik heb hier en daar gecorrigeerd naar de meest gebruikte spelling, maar mijn Limburgs is niet zo goed dat ik hier op het internet een werkelijk consistente versie kan afleveren.

Cities and towns

Hehle - Heerlen
Bensrao - Benzenrade
Oake - Aken Aachen Aix-La-Chapelle

Doveroa - Doevenrade (Frank Schoenmakers bedankt)
Kottemich - ?
Voelender - Voerendaal
Poehk - ?
Mastreech - Maastricht
Eesde - Eijsden

Luhk - Luik Lüttich Liège

A few Words

huj - vandaag today heute
agen - aan, bij at, by
graat - precies precisely gerade
koom - nauwelijks hardly kaum
flits - misschien (wellicht) maybe vielleicht
veehdig - gereed ready fertig
of went - alsof as if
winkhong - windhond greyhound whippet (i.e. Koehp's hated English)

Koehp (from: Jacob) - Kobus

Marco Schuffelen - email Last modified: Tue Jul 3 11:51:17 PDT 2001