woodcuts to 'Der Koehp va Hehle in de Sjlag va Waterloo'

by unknown artist
#4 En vier sjtonge sjus bejeneeh.
- And we were standing together (?)

next volgende


Marco Schuffelen Last modified: Sat Dec 29 13:40:44 PST 2001