pronouncing sj uitspraak

lees de sj als de sch in het Duitse schön, frisch enz. of als in het Nederlands sjouwer

sj here is pronounced like in German schön, frisch etc.