Zuyder Zee Story by Billy Eric

Er is weer storm op komst
Zou de dijk het houden?
Of krijgen we opnieuw een overstroming?
Konden we de Zuiderzee maar terugdringen
En het land herwinnen.
click to
    hear 2 High winds are coming
Will the levee hold?
Or will there be another flood?
I wish (If only) we could push back the Zuyder Zee
And reclaim the land.
't Water blijft stijgen. click to hear The water keeps rising.
't Water blijft maar stijgen. click to
 hear The water just keeps rising.
't Komt over de dijk! click to
 hear The levee is overflowing!
... ...
't Klaart op. click to hear The weather is clearing.
Hoe krijgen we al dat water weer weg? click to
 hear How can we ever get rid of all that water?
Hoe krijgen we al dat water in hemelsnaam weer weg? click to
 hear How can we ever get rid of all that water, in heaven's name?
Wat was dat weer een akelige overstroming! click to
 hear What a bad flood that was!
Moeten we de dijken nog verder verhogen? click to hear Do we have to raise the levees still further?
Hoe lang nog voor we wéér een overstroming krijgen? click to
 hear How long till the next flood?
Ooit zullen we de Zuiderzee bedwingen
en het land weer droogleggen.
click to hear Someday we will subdue the Zuider Zee
and reclaim the land.

Donkere wolken ... een wind steekt op. click to hear Dark clouds ... a storm is brewing.
De Zuiderzee gaat weer tekeer click to hear The Zuyder Zee is raging again.
't Water bleef maar stijgen, en toen manshoge golven over de dijk sloegen spoelde het zand weg, de dijk brak en het water stroomde naar binnen. click to hear The water kept rising, and when man-high? waves came over the dike and washed away the sand, the dike was breached and the water streamed? flew? flushed? into the land.
De wind is gaan liggen, maar we zitten nog steeds in het water. click to hear The wind died down but we're still in the water?
Alles is ondergelopen. click to hear Water everywhere.
Waar je ook kijkt - overal water. click to hear Wherever you look - water everywhere.
Na elke overstroming malen de molens 't water weer weg - maar ooit zullen we de Zuiderzee bedwingen en al het verdronken land weer droogleggen. click to hear After each flood the windmills pump the water away - but someday we'll subdue the Zuyder Zee and reclaim all the drowned land.
Een dag als alle andere in zestientweeënnegentig. click to hear Just another day in 1692.

ik ben
muziek
U luistert naar muziek
gitaar - bas - drums
klarinet - saxofoon - trompet
piano
Nederlands is een mooie taal
Maar misschien niet om te zingen
'Wanneer die zon ...'
click to
   hear I am
music
You're listening to music ('polite you')
guitar - bass - drums
clarinet - saxophone - trumpet
piano
Dutch is a beautiful language
But maybe not (fit) for singing
"When that sun ..."

Billy Eric showed me his painting of a levee about to break, in very bad weather, and I wrote back to him a sentence that I only later noticed to be of some interest:
"Je geeft het slechte weer zo mooi weer" click to hear ('You depict the bad weather beautifully')
weer = weather (also: again); weergeven = to depict, represent, paint

email - Copyright © Marco Schuffelen 2008. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.
Don't be a dief (thief) / dievegge (female thief) - diefstal (theft) - stelen (to steal) - heler (dealer in stolen goods) - hear Dutch - 2